1988

Ο τελευταίος πειρασμός 1988
7.6

Ο τελευταίος πειρασμός 1988

Η ταινία παρουσιάζει τη ζωή του Χριστού και η πορεία του στη ζωή καθώς αντιμετωπίζει τους διάφορους πειρασμούς που αντιμετωπίζουν οι κοινοί ανθρώποι.